13 augusti 2014

Kyrkoordningen

Passet före middagen berättade Monica om kyrkoordningen. Bl a om gudstjänst, undervisning, diakoni och mission. Svenska kyrkans grundpelare.

Vi hann med en hel del andra passager också.

Faktiskt riktigt intressant. Lär väl bli fortsättning.

Inga kommentarer: