15 augusti 2014

Grupperna i arbete

Här frågar program- och kyrkogruppen oss i textgruppen om hur vi vill stå eller agera i kyrkorummet.

Inga kommentarer: