15 augusti 2014

Gudstjänstverkstad

I dag har det varit flera olika gruppindelningar. Min grupp har hand om textläsning och predikan i morgon eftermiddag.

Dessutom litteraturgrupp. Vi börjar med att läsa "Ecce homo" av KG Hammar.

Utöver det även en reflektionsgrupp. Jag lyckades komma med i Storordsgruppen. Mycket intressant och givande.

På bilden har vi gett associationer på gudstjänst som Maria skrivit upp på tavlan.

Inga kommentarer: