30 juni 2019

Anton kollar

om det går att spänna parkeringsbromsen.

Utmärkta knappar

Vet inte vad symbolen betyder. Butiken föreslog Mälardalens brandtjänst eller något.

Fler djur

Troligen en falk av något slag.

Nya djur på gården

Tittut

Sekreteraren antecknar

Hästekipage passerar.

Fina fruarna.

Proberaren

Silvergruvans dagar.

Dramatiserad guidning ovan jord.
Greven inspekterar gruvan.