15 augusti 2014

Kvällsandakt dag 4

Hölls av en av Idorna och en av Katarinorna. Ida och Katarina.
Lite Taizéinspirerat med ljuständning och ett musikstycke därifrån. Därutöver vanlig andakt.

Inga kommentarer: