08 augusti 2014

Bibeldiskussion

Varje morgon efter frukost kom broder Jean-Marie och talade om ett bibelställe. Han talade engelska men eftersom detta var vuxengruppen så hade han bett alla att sätta sig nära sina språkfränder så talade han några meningar och sedan fick en utvald tolk ur respektive grupp översätta till sina på t.ex. tyska, holländska, italienska, koreanska och fler språk som jag inte kommer ihåg. 
Anna och jag var de enda svenska i vuxenbyn denna vecka. Vi lyssnade på brodern och lyssnade lite på tyska tolken ifall man missat något i koncentrationen.Brodern var en god talare och, förstår vi nu efteråt, en av de bästa sångarna.

Inga kommentarer: