16 november 2018

Sotning

och brandskyddskontrollerna.
Kontroll vart sjätte år och sotning vart fjärde.
I år sammanföll det.

Inga kommentarer: