19 juni 2018

Stopp i vattnet

Vet inte om brunnen sinat, filtren gamla och igensatta eller klegg från brunnsvatten fastnat i maskinerna?

Inga kommentarer: