27 maj 2018

Männen grillar

Vassa knivar och eld. Bäst så. Skydda kvinnan.

Inga kommentarer: