05 februari 2018

Davids gamla häxor

Vilar nu på soptippen i väntan på kremering.

Inga kommentarer: