19 juli 2016

Matgäster på Trinntorp

Goda hamburgare. Tyvärr kryddade med lite sandkorn.

Inga kommentarer: