24 september 2015

Tempo Crematorio

Europas första krematorium.

En av deltagarna visste att berätta, vilket ingen av guiderna kände till, att Alfred Nobel, som dog i Monaco, fraktades hit i största hemlighet och kremerades här efter eget önskemål.

Kremering var inte riktigt gängse ännu så askurnan lades i en kista och försågs med vederbörlig barlast så att de som bar kistan inte skulle märka något.

Inga kommentarer: