01 februari 2014

KH undervisar

Kyrkoherde Michael Öjermo berättade bl a om församlingens organisation men även mycket intressant om kyrkans idéhistorik.

Han är en fantastiskt entusiasmerande talare.

Inga kommentarer: