26 december 2013

Musikgudstjänst

Körledare Ann fortfarande sjuk till Annandagens julkonsert. Magnus Sköld dirigerade och hans hustru Nina spelade pianot.

Äntligen knåpade vi ihop ett extranummer: Janne sjöng "Adams julsång" med den äran.

Inga kommentarer: