03 december 2011

Brev till elleverantör från Björkhagshäktet


Hej

Återsänder ert brev och min tidigare ansökan som ni återsänt. Anledningen är att jag hamnat i ett moment 22 läge. Jag är sjuk, dock ej sängliggande men kan icke komma ut utanför ytterdörren. Min fromma men tydligen idiotiska begäran är att ni i er dator ändrar tidigare kontouppgift till det konto som framgår av min ansökan och som jag månatligen förser med medel. Kan detta icke ske så stryk, för höge farao, uppgiften om att betalning sker via bankgiro och är det en omöjlighet nödgas jag söka mig till en annan el-leverantör och min mindre fromma begäran är att ni söker visum till det land piper nigrum växer. Att ni skriftligen skulle bekräfta denna skrivelse och dess innebörd, förefaller vara uteslutet; jag kan omöjligen uppbringa sådana invektiv i den grad som situationen då skulle vara behövlig

Björkhagshäktet anno 2010-10-28

L.G.S

Inga kommentarer: